Tag: utang piutang

  • BEDA AKAD QARDH (UTANG PIUTANG) DENGAN MUDHARABAH

    Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.” (Lihat Al Majmu’ Al Fatawa, 29/533; Fathul Wahaab, 1/327; Fathul Mu’in, 3/65; Subulus Salam, 4/97) Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal: وَكُلُّ […]

  • KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH HANYA MENJUAL BARANG SECARA KREDIT SETELAH BARANG DIMILIKI

    Transaksi pembiayaan yang umumnya terjadi pada lembaga finance, perbankan konvensional atau syariah, serta BMT dan Koperasi Simpan Pinjam saat bertransaksi dengan konsumen adalah merupakan transaksi utang piutang, bukan jual beli. Entah nama transaksi dan istilahnya dibuat dengan bahasa arab sehingga terkesan syar’i, namun kenyataannya, umumnya transaksi tersebut merupakan transaksi utang piutang, bukan jual beli. Hal […]