Tag: mudharabah

  • BEDA AKAD QARDH (UTANG PIUTANG) DENGAN MUDHARABAH

    Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.” (Lihat Al Majmu’ Al Fatawa, 29/533; Fathul Wahaab, 1/327; Fathul Mu’in, 3/65; Subulus Salam, 4/97) Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal: وَكُلُّ […]

  • KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BER-AQAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DENGAN ANGGOTA DAN INVESTOR

    Bagaimana bentuk akad yang diterapkan di koperasi syariah Arrahmah? Pertanyaan ini muncul dari kawan-kawan yang hendak mendirikan koperasi di wilayahnya kepada kami maupun calon anggota yang hendak mendaftarkan diri untuk bergabung dengan koperasi Syariah Arrahmah sebagai anggota dan investor. Adapun akad yang kami gunakan sejak awal mendirikan koperasi di awal tahun 2012 kepada nasabah adalah […]

  • KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BELUM ADA PRODUK MUDHOROBAH, KENAPA ? – BAGIAN 2

    Sebagaimana sudah kami sampaikan pada tulisan sebelumnya, KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BELUM ADA PRODUK MUDHOROBAH, KENAPA ? – BAGIAN 1 maka kami akan melanjutkan alasan kami berikutnya. Tahukah anda, bahwa kebanyakan transaksi mudhorobah yang lazim saat ini mengandung riba? Tentunya kecuali mereka yang dirahmati Allah, yang sudah berilmu dan berhati-hati dalam bertransaksi. Kami akan ambil contoh alasan kami lainnya, […]